Pogoji poslovanja

Splošni pogoji spletnega poslovanja podjetja Ravbar Team d.o.o. predstavljajo dogovor med končnim potrošnikom (posamezno fizično ali pravno osebo) in podjetjem Ravbar Team d.o.o., Drejčetova pot 18a, 8000 Novo mesto za uporabo spletnega naročanja na naslovu volano.si. Kadar končni potrošnik dostopa do spletnega naročanja ali ga kako drugače uporablja, ga zavezujejo določila teh splošnih pogojev poslovanja. Končni potrošnik, ki se s temi pogoji uporabe ne strinja, spletnega naročanja ne sme uporabljati. Splošni pogoji spletne trgovine volano.si/ v lasti podjetja Ravbar Team d.o.o., so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) skladno s priporočili GZS in mednarodnimi kodeksi za e-poslovanje. Spletno naročanje upravlja podjetje Ravbar Team d.o.o., Drejčetova pot 18a, 8000 Novo mesto. Spletno naročanje lahko uporablja vsak potrošnik, ki je sprejel Pogoje uporabe spletne strani volano.si/ in te Splošne pogoje poslovanja spletnega naročanja. Splošni pogoji poslovanja spletnega naročanja obravnavajo sistem naročanja na spletni strani volano.si, pravice potrošnika ter poslovni odnos med potrošnikom in podjetjem Ravbar Team d.o.o.

Dostopnost informacij

Podjetje Ravbar Team d.o.o. se zavezuje, da bo potrošniku (kupcu) vselej zagotovilo naslednje informacije:

 • identiteto podjetja (ime in sedež podjetja, številka registra)
 • kontaktne naslove, ki omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon)
 • bistvene značilnosti blaga oziroma storitev
 • dostopnost izdelkov
 • pogoje dostave izdelka ali izvršitve storitve (način, kraj in rok dostave)
 • jasnost in nedvoumnost določenosti cen in razvidnost ali cene že vsebujejo davke in stroške prevoza
 • način plačila in dostave
 • časovno veljavnost ponudbe
 • pojasnjen postopek ob pritožbi

Ravbar Team d.o.o.
Drejčetova pot 18a
8000 Novo mesto
Slovenija

Davčna številka: SI 13220896
Tel: 07 3374588
Email: janez.ravbar@siol.net

Pravica do odstopa potrošnika od pogodbe

Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, ima potrošnik (po 43.č členu ZVPot) pravico, da v 14 dneh podjetju na elektronski naslov (janez.ravbar@siol.net) in telefon 07 3374588 sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Obvestilo o odstopu lahko potrošnik predloži podjetju na obrazcu ali z nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe. Potrošnik v zvezi z odstopom od pogodbe krije stroške dostave in vračila blaga. Stroški dostave in vračila blaga bodo potrošnika bremenili v višini dejansko nastalih stroškov.Potrošnik mora najkasneje v 15 dneh po sporočilu o odstopu od naročila podjetju vrniti blago. Potrošnik vrne blago na naslov: Ravbar Team d.o.o.,Drejčetova pot 18a, 8000 Novo mesto.Po prejemu blaga podjetje potrošniku skladno z zakonom vrne vsa opravljena plačila. Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od naročila, je neposredni strošek vračila blaga.Potrošnik mora izdelek vrniti prodajalcu nepoškodovan ali neuporabljen in v nespremenjeni količini. Potrošnik ob vračilu blaga pošlje tudi račun za blago in osebne podatke ter transakcijski račun, na katerega želi prejeti vrnjeno plačilo. Vračilo plačila bomo opravili v 15 dneh od prejema sporočila o odstopu od pogodbe. Pri odstopu od pogodbe, kjer je bila koriščena promocijska koda oz. koda za popust, se ta sredstva upoštevajo kot popust in se potrošniku ne vrnejo.

Splošno

Podjetje Ravbar Team d.o.o. bo o vsaki spremembi Splošnih pogojev naročnika ustrezno obvestilo v kolikor se bodo Splošni pogoji med izvedbo kupoprodajnega posla med kupcem in podjetjem Ravbar Team d.o.o. spremenili. Če se kupec ne strinja s spremenjenimi Splošnimi pogoji, lahko v roku 8 dni od prejema obvestila o spremembah, s pisnim obvestilom sporoči, da se s spremenjenimi pogoji ne strinja. Če podjetje Ravbar Team d.o.o. ne prejme pisne odpovedi odjemalca v navedenem roku, se šteje, da je kupec pristal na spremembe Splošnih pogojev. V času od spremembe Splošnih pogojev do prejema kupčeve pisne izjave o nestrinjanju, se razmerje presoja po starih Splošnih pogojih, v kolikor pa podjetje Ravbar Team d.o.o. izjave kupca ne prejme v predpisanem roku se spremenjeni Splošni pogoji začnejo uporabljati z dnem njihove spremembe. V kolikor kupec naroči izdelke po spremembi Splošnih pogojev le-ta pristopi k spremenjenim Splošnim pogojem.Podjetje Ravbar Team d.o.o. lahko kadarkoli revidira te pogoje s posodobitvijo te objave. Posamezna določila teh pogojev lahko nadomestijo izrecno določeni pravni poduki ali pogoji, ki so na posameznih straneh tega spletišča.

Varstvo zasebnosti

Podjetje Ravbar Team d.o.o. se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov. Podatki potrošnikov spletnega naročanja v nobenem primeru ne bodo posredovani tretji osebi.
Ravbar Team d.o.o. se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov potrošnika v skladu z ZVOP-1. Ravbar Team d.o.o. za nedoločen čas hrani naslednje podatke potrošnikov oziroma naročnikov: ime in priimek, e-poštni naslov, kontaktni telefon, primarni naslov in naslove za dostavo, državo prebivališča, čas in datum registracije. Ravbar Team d.o.o. navedene osebne podatke uporabi izključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov) in ostalo potrebno komunikacijo s članom. Potrošnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam. Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi potrošnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega e-mail naslova, uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.
Ravbar Team d.o.o. bo s potrošnikom stopil v stik preko sredstev komunikacij na daljavo le, če temu potrošnik izrecno ne nasprotuje, in v skladu z določili ZEKom-1.

Oglasna elektronska in/ali SMS sporočila bodo vsebovala naslednje sestavine:

 • jasno in nedvoumno bodo označena kot oglasna sporočila,
 • pošiljatelj bo jasno razviden,
 • različne akcije, promocije in druge tržne tehnike, bodo označene kot takšne.

Prav tako bodo jasno določeni pogoji udeležbe v njih:

 • jasno bo predstavljen način odjave od prejemanja oglasnih sporočil,
 • željo potrošnika, da ne želi prejemati oglasnih sporočil, bo Ravbar Team d.o.o. izrecno spoštoval.

Uporaba spletnega mesta

Če ni drugače navedeno, vam podjetje Ravbar Team d.o.o. dovoljuje pregledovanje, kopiranje, tiskanje in prenos gradiv s tega spletnega mesta (v nadaljevanju: spletišče) le za osebno in nekomercialno uporabo ter za informativne namene – pod pogojem, da v kopijah gradiv ohranite vse pravne poduke o avtorskih in drugih pravicah iz naslova lastništva, ki so v izvirnikih gradiv. Gradiv s tega spletišča ne smete v kakršni koli obliki spreminjati, reproducirati ali javno prikazovati, izvajati, posredovati ali uporabljati na kakršen koli drug način za javne ali komercialne namene. V skladu s temi pogoji je prepovedana vsakršna uporaba teh gradiv na kateremkoli drugem spletnem mestu ali računalniškem omrežju za katerekoli namene. Gradiva na tem spletišču so zaščitena z avtorskimi pravicami in vsakršna nepooblaščena uporaba gradiv s tega spletišča je lahko kršitev zakonodaje, ki ureja avtorske pravice, zaščito blagovnih znamk ipd. Če prekršite katerega od navedenih pogojev, vam avtomatično preneha veljati dovoljenje za uporabo tega spletišča in morate nemudoma uničiti vse prenesena ali tiskana gradiva. Uporaba gradiv na spletni strani volano.si/ je dovoljena samo s predhodnim pisnim dovoljenjem podjetja Ravbar Team d.o.o.

Zasebnost potrošnikov

Pri podjetju Ravbar Team d.o.o. se zavedamo, da je zasebnost obiskovalcev spletišča zelo pomembna. Vsa gradiva, informacije ali druga sporočila, ki jih posredujete ali objavite na tem spletišču, bodo obravnavana kot zaupnosti in avtorskih pravic prosta (v nadaljevanju: sporočila). Ravbar Team d.o.o. je edini lastnik vseh informacij na tem spletišču. Podjetje Ravbar Team d.o.o. ne bo prodalo, dalo v souporabo ali oddalo v najem sporočila tretjim osebam na načine, ki se razlikujejo od opisanih v pravnih podukih. Na spletišču ne smete objavljati oz. pošiljati ali prejemati nezakonitih, grozilnih, obrekljivih, nespodobnih, pornografskih ali podobnih gradiv, ki bi na kakršen koli način kršila veljavno zakonodajo.

Odgovornost

Podjetje Ravbar Team d.o.o. v nobenem primeru ne more biti odgovorna za posredno ali neposredno izgubo prihodka oziroma kakršno koli škodo, ki bi nastala zaradi nepravilnega delovanja spletne strani, nepravilnega delovanja aplikacij, na katero podjetje Ravbar Team d.o.o. ne more in ni dolžna vplivati.

Uporaba prava

To spletišče vzdržuje podjetje Ravbar Team d.o.o. Gradiv in storitev na tem spletnem mestu oziroma kopij in prilagoditev ne smete uporabljati, izvažati ali posredovati tretjim osebam, če bi to predstavljalo kršitev zakonodaje ali predpisov. Če do tega spletišča dostopate izven Slovenije, to delate na lastno pobudo in morate upoštevati zakonodajo, ki velja v Sloveniji. Ti pogoji so sestavljeni v skladu z veljavno slovensko zakonodajo brez uveljavljanja načel o navzkrižju veljavnosti zakonodaje.